Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούµε σε δηµόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήματος, την 27/5/2020 ηµέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της αριθμ. 73/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το Γ΄ μέρος της, και Συγκρότηση – Ορισμός εκ νέου Τριμελούς Οργάνου Διεξαγωγής Διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window