Νέα-Ανακοινώσεις|

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  διά περιφοράς  και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020, ΦΕΚ Β’5350/05.12.2020 και   ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020], σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/ 07.12.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/2-8-2021 (ΑΔΑ: 60ΨΥ46ΜΤΛ6-ΛΞΡ)] εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί των εισηγήσεων, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221) ή με email: στο e.zisopoulou@domokos.gr, την του μηνός Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00 έως 14:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης μνήμης στην Κοινότητα Βαρδαλής για τον ήρωα Λύγγο Θωμά {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 2ο:       Καθορισμός τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Δομοκού για το σχολικό έτος 2021-2022 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 3ο:       ‘Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμων Δομοκού οικ. έτους 2020 {Εισηγητής: Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμων Δομοκού}

Θέμα 4ο:  Περί εκμίσθωσης  δημοτικής  έκτασης  της Κοινότητας Μακρυρράχης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαϊνάς Ανδρέας}

Θέμα 5ο:       Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων του επενδυτικού Δανείου ενταγμένου στο πρόγραμμα     “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”  που αφορά στην “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ”  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 6ο:       Έγκριση Τριμηνιαίων Στοιχείων 4ου τριμήνου 2020 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο:       Έγκριση Τριμηνιαίων Στοιχείων  1ου τριμήνου 2021  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 8ο:       Έγκριση Στοιχείων Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου- Μαρτίου 2021  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 9ο:       Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window