Νέα-Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή|

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 18/6/2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1o: Έγκριση «Πρακτικού ελέγχου κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ» με αρ. διακήρυξης 5523/21-04-2021 (ΑΔΑM: 21PROC008503112 2021-04-21)»

Θέμα 2o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.68/2021 ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Φ.ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Θέμα 3o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.70/2021 ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΥΡΟΠΟΔΗΣ Σ. Ε.Π.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Θέμα 4o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.69/2021 ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ » Σ. & Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ Ο.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Θέμα 5o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.60/2021 ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Q&Q Analysis» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Θέμα 6o: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 100.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window