Νέα-Ανακοινώσεις|

Μέχρι τις 31 Μαΐου είναι υποχρεωμένοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, επιπλέον των υποχρεώσεών τους, να προβούν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους (καθαρισμό των οικοπέδων) στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν.5075/2023 (ΦΕΚ Α΄206/12-12-2023) (Ψηφιακή υπηρεσία, αναμένεται να είναι διαθέσιμη τις επόμενες ημέρες).

Σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου «στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 4, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων 1.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίζουν και τις 54.000 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβληθεί ψηφιακά στο Εθνικό Μητρώο αφού πρώτα καθαριστούν τα οικόπεδα και οι κοινόχρηστοι χώροι.

O απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού της παρ. 1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Comments are closed.

Close Search Window