Νέα-Ανακοινώσεις|

Λόγω του υπερβολικά υψηλού κίνδυνου πρόκλησης πυρκαγιάς που υπάρχει αυτές τις ημέρες ενημερώνουμε και εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή στους κτηνοτρόφους-μελισσοκόμους και αγρότες της περιοχής μας και τους ενασχολούμενους γενικά με υπαίθριες αγροτικές εργασίες για την τήρηση όλων των οδηγιών του ΥΠΑΑΤ και των μέτρων που τίθενται στην Υπουργική Απόφαση 15005 οικ. Φ.700.9/2021 – ΦΕΚ 1923/Β/13-5-2021 (Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021)

«Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους».

  • Ιδιαίτερα όπως γνωρίζουμε η καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών Απαγορεύεται αυστηρά από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων.

Ιδιαίτερα επίσης ενημερώνουμε τους Μελισσοκόμων στους οποίους γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Αρθρ.11 αποφ. 15005 οικ. Φ.700.9( ΦΕΚ Β΄1923/13-5-2021):

Το κάπνισμα μελισσών επιτρέπεται σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, ΜΟΝΟ σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς, είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας δηλαδή όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, και, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

α. Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

β. Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

γ. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.

δ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.

ε. Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.

στ. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο υφίσταται πινακίδα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

ζ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία, όπως πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.

ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙΚΤΗ 3 ΚΑΙ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΤΡΟΧΕΙΑ ΦΡΕΖΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 12 ΕΩΣ 5 ΜΜ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 3 ΚΑΙ 4

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window