Νέα-Ανακοινώσεις|

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιήθηκε η ένταξη της πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙοΤ) του Δήμου Δομοκού» στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με συνολικό προϋπολογισμό 320.000,00 €.

Ειδικότερα, οι δράσεις που επιλέχθηκαν και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Δήμου Δομοκού είναι οι κάτωθι:

  • Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και διαχείριση δημοτικού στόλου οχημάτων
  • Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων
  • Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών
  • Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων
  • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του Δήμου
  • Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ

Η υλοποίηση των εν λόγω δράσεων αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου προγραμματισμού του Δήμου Δομοκού για την μετατροπή του σε έξυπνο Δήμο μέσω εφαρμογής βιώσιμων πολιτικών με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση, στη προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, υιοθετώντας έξυπνες πρακτικές ο Δήμος μεταμορφώνεται σε πόλο καινοτομίας και αποκτά σύγχρονη ψηφιακή ταυτότητα.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Δομοκού κ. Χαράλαμπος Λιόλιος «Ο Δήμος Δομοκού αποτελεί τον πρώτο δήμο στο νομό Φθιώτιδας που εντάσσεται στον χάρτη των Έξυπνων Πόλεων της Ελλάδας. Η δημοτική αρχή συνεχίζει να εργάζεται για ένα Δήμο πρωτοπόρο και σύγχρονο με σκοπό την καλύτερη, αποδοτικότερη και ποιοτική εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.»

Comments are closed.

Close Search Window