Νέα-Ανακοινώσεις|

Οι αγρότες που είχαν καλλιεργήσει το 2023 αραβόσιτο, κτηνοτροφικά και σανοδοτικά ψυχανθή, να επικοινωνήσουν άμεσα με τα ΚΥΔ όπου έκαναν την δήλωση ΟΣΔΕ αν δικαιούνται συνδεδεμένη ενίσχυση και τι δικαιολογητικά χρειάζονται .

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης

Πετρόπουλος Χρήστος

Comments are closed.

Close Search Window