Νέα-Ανακοινώσεις|

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2023

Ο Δήμαρχος Δομοκού έχοντας υπόψη:

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-06-2006   τ. Α΄)

«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2) Τις διατάξεις του αρθρ. 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ. Α΄)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  • Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» του Δήμου Δομοκού
  • Τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες στην περιοχή του Δήμου Δομοκού.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Δομοκού, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου  θα παραμείνουν κλειστά λόγω χιονόπτωσης και χαμηλών θερμοκρασιών στην περιοχή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window