Νέα-Ανακοινώσεις|

Ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου 2024 παρακαλούνται οι καλλιεργητές που επιθυμούν να αρδεύσουν από τα δίκτυα άρδευσης Αγίου Στεφάνου, Μακρυράχης, Ομβριακής, Ξυνιάδας, Παναγιάς, Περιβολίουνα υποβάλουν αίτηση – δήλωση για άρδευση από τις 19 Μαρτίου 2024 έως τις 19 Απριλίου 2024στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού (ΚΕΠ ΔΟΜΟΚΟΥ) σε ώρες γραφείου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Δήλωση ΟΣΔΕ 2023με την υποβολή της αίτησης (για τον έλεγχο της έκτασης του αγροτεμαχίου).
  2. Σε «δεύτερο χρόνο» Δήλωση ΟΣΔΕ 2024 κατόπιν της υποβολής της στον ΟΠΕΚΕΠΕ (για τον έλεγχο της καλλιέργειας).
  3. Αριθμός τεμαχίου αναδασμού (χωρίς τον αριθμό τεμαχίου η αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή).
  4. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.
  5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

Μετά τις 19 Απριλίου 2024καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή και σε καμία περίπτωση ο αιτών δεν θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα αρδευτικής περιόδου 2024.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δήμος Δομοκού, Οικονομική Υπηρεσία (ΚΕΠ), Τηλ. : 2232350502

Comments are closed.

Close Search Window