Νέα-Ανακοινώσεις|

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου – 31 Οκτωβρίου), ο Δήμος Δομοκού υπενθυμίζει στους δημότες του ότι, με βάση τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012:

«Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων  καυστών  ή  εκρήξιμων  υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ισχύουν και εφαρμόζονται  διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, όπως χρηματικά πρόστιμα, ποινικές διώξεις κλπ.

Οι δημότες υποχρεούνται επίσης να κόβουν και να απομακρύνουν με δική τους ευθύνη και δαπάνη όλα τα κλαδιά δένδρων ιδιοκτησίας τους, τα οποία προεξέχουν σε δρόμους ή κοινόχρηστους χώρους και δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος μπορεί να προβεί στην κοπή και απομάκρυνσή τους, καταλογίζοντας τη δαπάνη στον ιδιοκτήτη και επιβάλλοντας επί πλέον αυστηρά πρόστιμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πετάμε στους κάδους απορριμμάτων μπάζα ή κομμένα κλαδιά, ενέργεια, η οποία θα επιφέρει κυρώσεις, επίσης.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window