ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

& ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΜΟΔΙA: κα Αθανασία Μαμαλούδη. 

ΤΗΛ. 2232 3 50212

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 1.- ΦΑΚΕΛΟΣ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ)

2.- ΑΙΤΗΣΗ

3.- ΔΥΟ (2 ) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

4.- ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

5.- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

6.- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΗΣ (3 αντίγραφα).

6.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ).  

7.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

      Σε περίπτωση που το κατάστημα είναι χώρος συνάθροισης κοινού (καφενείο,ταβέρνα ,μπάρ)

8.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Σε περίπτωση που το κτίσμα είναι χώρος για παραπάνω από 50 άτομα.)

9.- ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  (Από την Δ/νση Υγείας  της Περιφέρειας).

10.- ΠΑΡΑΒΟΛΟ 75 € ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

11.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ.

12.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ  (Μετά την προέγκριση).

13.- ΠΑΛΙΑ ΑΔΕΙΑ (Για ακύρωση).

14.- Για άδεια κρεωπωλείου,κομμωτηρίου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

     

ΧΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.

α.- Εάν είναι σε δημοτικό χώρο άδεια χρήσης από τον Δήμο.

β.- Εάν είναι σε  ιδιωτικό χώρο συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου.

Περισσότερες πληροφορίες από το αρμόδιο γραφείο.

Comments are closed.

Close Search Window