Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019

Δημόσια διαβούλευση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019

Ο Δήμος Δομοκού

ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Δομοκού της περιόδου 2015-2019 (Α’φάση), που εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/82/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 4-05-2015 έως 20-05-2015

Ενημέρωση βαμβακοπαραγωγών από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας (Τ.Α.Ο.) Δομοκού.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Ενημέρωση βαμβακοπαραγωγών περιοχής Τ.Α.Ο Δομοκού

Ενόψει της έναρξης της καινούργιας καλλιεργητικής περιόδου του βάμβακος, η υπηρεσία μας (ΤΑΟ Δομοκού), πρώην ΚΕΓΕ Δομοκού, ενημερώνει τους φίλους παραγωγούς  τα εξής:

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Νέα ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, μέχρι 100 δόσεις.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21-03-2015) παρέχεται νέα δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ.

Δελτίο Τύπου από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Δομοκού, σχετικά με την εξέλιξη των μυκητολογικών προσβολών σε καλλιέργειες σιτηρών.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Δελτίο τύπου

Το Τ.Α.Ο Δομοκού, το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας και το Εργαστήριο Ζιζανιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποίησαν στις 6-4-2015 σε σιταγρούς στο οροπέδιο Δομοκού διαπιστώνει τα εξής:

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2015-2016.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2015-2016.

Σελίδες