Απολογισμός πεπραγμένων και δράσεων Πολιτισμού 2013 - 2014, του Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού, που πραγματοποιήθηκαν από 28 Απριλίου 2013 έως και 22 Αυγούστου 2014. 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Ο.Γ.Α., για το πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρων.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να διαβάσετε σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση του Ο.Γ.Α., προς τους κληρωθέντες δικαιούχους, του προγράμματος Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρων, έτους 2014.

Καταβολή οικογενειακού επιδόματος, έτους 2014, από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να διαβάσετε την αριθ. 56164/1-7-2014 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., που αφορά τη καταβολή του οικογενειακού επιδόματος, για το έτος 2014.

Οδηγίες για τη χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικού Προγράμματος & Δελτίων Θεάματος, του Ο.Γ.Α.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες που προβλέπονται, για τη χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομικού Προγράμματος & Δελτίων Θεάματος, από τον Ο.Γ.Α.

Σχολή γονέων στο Νομό Φθιώτιδας.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Νομό Φθιώτιδας

 Σας ενημερώνουμε την έναρξη των εξής προγραμμάτων :

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δωρεάν σεμινάρια ενηλίκων.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Ο Δήμος Δομοκού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, διοργανώνουν δωρεάν σεμινάρια ενηλίκων.

Προσφέρονται κύκλοι εκπαίδευσης στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Ενημέρωση σχετικά με τις διευκολύνσεις που προσφέρει η Δ.Ε.Η.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σελίδες