Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούµε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, την 15/4/2020 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα:

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window