Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 20/1/2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1o: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Θέμα 2o: Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού, έτους 2020 (Σχετ: Η αριθμ. 22/2019 του Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δομοκού) {Εισηγητής: Δήμαρχος}

Θέμα 3o: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ο.Π.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2019

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window