Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Θέμα 1o: ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΝ ΠΡΟΣΦΟΡΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΣΙΜΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Θέμα 2o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 7ης ΑΝΑΜΟΡΦΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window