Δήμος Δομοκού, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Μετά από σχετικό έγγραφο που αφορά διευκρίνιση για  την διάρκεια των συμβάσεων του Ν. 4764/2020 ανακοινώνουμε σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝA  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window