Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος, την 31/12/2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
 
Θέμα 1o: ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΡΕΝΤΙΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.20/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window