Δήμος Δομοκού, Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 29/1/2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1o: ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 2020

Θέμα 2o: ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα 3o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2017ΕΠ6600003 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 566 

Θέμα 4o: Αποδοχή απόφασης ένταξης και υλοποίησης την πράξης με τίτλο “Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Δομοκού”, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 “Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)” του ΝΠΔΔ Πράσινο Ταμείο”

Θέμα 5o: Έγκριση συμμετοχής και ένταξης του Δήμου Δομοκού  στο Πρόγραμμα  “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” για την υποβολή πρότασης χρημ/σης για την αριθ. 18215/29-9-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ-12 (ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) άξονας προτεραιότητας :”Περιβάλλον” με τίτλο : Δράσεις Ηλεκτροκίνησης 

Θέμα 6o: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 

Θέμα 7o: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ &  Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window