Επιτροπή Διαβούλευσης, Πρόσκληση|

Είδος Επιτροπής: Επιτροπή Διαβούλευσης
Κατηγορία Εγγράφου: Πρόσκληση
Έτος Συνεδρίασης: 2018
Αριθμός Πρακτικού: 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η/2018 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη 3η/2018 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010), η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 10-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού για ενημέρωση και συζήτηση στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Α.Δ.Ε.Δ./2018

 

1ο

 

Διατύπωση απόψεων και υποβολή προτάσεων επί του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 του Δήμου Δομοκού (άρθρο 76 παρ.2 του ν. 3852/2010)

 

Γραφείο Προγραμματισμού

 


  Θα προηγηθούν:                                   

  1. Ανακοινώσεις του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δημάρχου Δομοκού, κ. Δημητρίου Τζιαχρήστα.
  2. Τοποθετήσεις Λοιπών Προσκεκλημένων
  3. Επίκαιρες Ερωτήσεις Συμβούλων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window