• Η ταχυδρομική διεύθυνση τής έδρας του Δήμου (Διοικ/κές Υπ/σίες, Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δημοτολόγια, Ληξιαρχεία, Γραφείο Καταστημάτων, Γραφείο Προγραμματισμού, Γραφείο Αντιδημάρχων, Γραφείο Δημάρχου) είναι: Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός, Τ.Κ. 35010.

    Τηλ. Κέντρο: 2232350200,

  • Η ταχυδρομική διεύθυνση της  Οικ/κής Υπ/σίας & της Τεχνικής Υπ/σίας είναι: Θέμιδος & Ρίτσου 1, Δομοκός, Τ.Κ. 35010.

    Τηλ2232350508-9 (Τεχ/κή Υπ/σία),   2232022385, 2232350504-5 (Οικ/κή Υπ/σία), 

  • Η ταχυδρομική διεύθυνση του τμήματος της Πολιτικής Προστασίας , είναι Εργατικές Κατοικίες ΔομοκούΤ.Κ. 35010 (όπισθεν Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)
     Τηλ: 2232022607 (Πολιτική Προστασία)
    

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350220 2232022242

Δημήτριος Τζιαχρήστας (Δήμαρχος) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ        
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350220-1  

 Ευαγγελία Ζησοπούλου

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350220-1  

 Ευαγγελία Ζησοπούλου

Νομική Υπηρεσία Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010  –    –

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

 

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350200    –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ        
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών        

 Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο)    

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350210,221 2232350234 Ζησοπούλου Ευαγγελία

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Οικ.Επιτροπή, Επιτροπή Ποιοτ. Ζωής, κλπ)                 

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350208,213      2232350234  Παπαχρήστος Γεώργιος – Τσαπατσάρης Απόστολος

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολογίου) -Ληξιαρχείου                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010

 

 

 

2232350219

2232350214

 

 

 

2232350225  

 

 

 

Χρυσόμαλλου Ευθυμία – Δήμος Δημήτριος 

Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Πλατεία Μουσών 1, 35010 2232350208 2232350234  Παπαχρήστος Γεώργιος
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας        
Γραφείο Τεχνικών Έργων & Συγκοινωνιών   Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010

2232350508-9

2232023012 Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Ενέργειας  Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010

2232350508-9

2232023012 Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος 
Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Άρδευσης Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 2232350502,8,9 2232023012 Γκούβα Ανδριανή – Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος
Γραφείο Πολεοδομίας Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 2232350508-9 2232023012 Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος 
 Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών        
 Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών  Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 2232022385 2232350501 2232350504 2232350505   Κυριαζής Κεφαλάς – Ξαρχάς Νικόλαος – Παπαγεωργίου   Χρήστος – Παπαποστόλου Ευαγγελία  
 Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010

2232350501 2232350504-5

 

  Ξαρχάς Νικόλαος – Παπαποστόλους Ευαγ. – Παπαγεωργίου Χρ.
Τμήμα Κ.Ε.Π.        
Γραφείο Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δομοκού (Πιλοτική εφαρμογή & Υποστήριξη του e-kep για απομακρυσμένους οικισμούς) – (Εποπτεία απομακρυσμένων ΚΕΠ) Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010 2232027004- 2232350500 2232022422 Ζαχαριάς Νικ. – Γιαννέλου Ανθή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ        
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας & Πολιτισμού        
Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350212 2232350234 Μαμαλούδη Αθανασία
 Γραφείο Παιδικών Σταθμών Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350212 2232350234 Μαμαλούδη Αθανασία 
 Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350212 2232350234  Μαμαλούδη Αθανασία
 Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350212 2232350234 Μαμαλούδη Αθανασία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ        
Τμήμα Περιβάλλοντος        
 Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  Εργατικές Κατοικίες Δομοκού 2232022607    Ζηκούλη Αικ/νη
 Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  Εργατικές Κατοικίες Δομοκού 2232022607    Ζηκούλη Αικ/νη
 Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Εργατικές Κατοικίες Δομοκού 2232022607    Ζηκούλη Αικ/νη
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ        

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010

 2232350212

 2232350234

 Μαμαλούδη Αθανασία

 Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού   2232350212    Μαμαλούδη Αθανασία
 Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350212 2232350234   Μαμαλούδη Αθανασία
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ        
Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής        
 Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350221 2232350234   Ζησοπούλου Ευαγγελία
 Γραφείο Διαφάνειας – ΚΟΣΕ και Πληροφορικής  Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350208 2232350234   Παπαχρήστος Γεώργιος
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
       
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος με έδρα στη Τ.Κ. Ομβριακής        
 Γραφείο Κ.Ε.Π.  Αγ.Γεωργίου 1, Ομβριακή 35010 2232031140 2232350510 2232031177 Λόζου Κυριακούλα – Γούσια Μελπομένη
 Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 2232031333 – 2232350323   Κόγιας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
 Γραφείο Διοικ/κών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010

2232350323 – 2232031333 – 2232031093

 

Δήμος Δημήτριος (Μόνο κάθε Τετάρτη στο τηλ 2232350323)

Κόγιας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

 Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 2232350323- 2232331333- 2232031093    

Δήμος Δημήτριος (Μόνο κάθε Τετάρτη στο τηλ 2232350323)

Κόγιας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος με έδρα στη Τ.Κ. Ν.Μοναστηρίου        
 Γραφείο ΚΕΠ Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071023    Μπάρμπα Σταυρούλα-Ζιάκανος Κων/νος
 Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350405 2232071013 Γκανίδης Ιωάννης (Αντιδήμαρχος)
 Γραφείο Διοικ/κών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350416 2232071013 

Καλτσονούδης Χρήστος-

Γκανίδης Ιωάννης (Αντιδήμαρχος)

 Γραφείο Άρδευσης Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350405 2232071013 

Καλτσονούδης Χρήστος- 

Γκανίδης Ιωάννης  (Αντιδήμαρχος)

 Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350405 2232071013   

Καλτσονούδης Χρήστος- 

Γκανίδης Ιωάννης  (Αντιδήμαρχος)Άλλα χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου Δομοκού

Comments are closed.

Close Search Window