Ο παλιός παραδοσιακός νερόμυλος στην Εκκάρα, με την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/554/33335 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ.867/τ.Β’/6-7-2001), έχει χαρακτηριστεί, σύμφωνα με το ν. 1469/1950, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, μαζί με τον εξοπλισμό του και περιβάλλοντα χώρο 50 μ περιμετρικά του μύλου, διότι αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα προβιομηχανικής εγκατάστασης, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της προβιομηχανικής αρχιτεκτονικής.

Επίσης είναι συνδεδεμένος με την τοπική ιστορία και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατολικους της περιοχής.

Comments are closed.

Close Search Window