Το παλαιό Δημοτικό Σχολείο Δομοκού, με την αριθ. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2487/21-9-1984 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ.809/τ.Β’/15-11-1984), έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με το ν.1469/1950. Η λιτή αρχιτεκτονική, η ποιότητα των υλικών και των λεπτομερειών του κτιρίου, συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο, μοναδικό για την πόλη του Δομοκού.

Το κτίσμα είναι διώροφο, λιθόκλιστο με δίκλινη κεραμοσκεπή στέγη και συμμετρικά τοποθετημένα ανοίγματα. Η λιθοδομή των τόιχων είναι κατασκευασμένη με το πολυγωνικό σύστημα δόμησης και οι γωνίες με ισομεγέθεις φγωνιόλιθους. Τα θυρώματα των εισόδων και τα πλαίσια των παραθύρων του ισογείου είναι μαρμάρινα και τα πλαίσια των παραθύρων του ορόφου πήλινα.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν την έννοια του έργου τέχνης. 

Comments are closed.

Close Search Window