Κοντά στη Τ.Κ. Μακρυρράχη, στη τοποθεσία Παλιόκαστρο, σώζονται απομεινάρια αρχαίου κάστρου (τείχη, τμήματα αιθουσών, κ.λ.π.) τα οποία αποτελούν ευρήματα σημαντικής αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας. Πολλές επίσης επιτύμβιες στήλες βρέθηκαν στο χώρο που έγινε η νέα εγκατάσταση του χωριού, στη Μακρυά Ράχη. Τα κατάλοιπα του πολιτισμού αυτού ανάγονται, στη προχριστιανική εποχή, στην εποχή των Δολόπων. Επιτύμβια στήλη διασώζεται στο Μουσείο Βόλου με επίγλυφη παράσταση τοξότη και την υπογραφή «Αγγειάτης Τοξότης».

Ο περιηγητής και ιστοριοδίφης των αρχών του 20ου αι. Γερμανός Friedrich Stahlin, υποστηρίζει ότι τα τείχη της αρχαίας πόλεως στο «Παλιόκαστρο Καΐτσας» θα μπορούσαν λόγω του μεγέθους της αλλά και  συγκεκριμένων ευρημάτων, να αποδοθούν στην γνωστή αχαϊκή πόλη Κύπαιρα και όχι σε αρχαία Δολοπική πόλη.          

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως αρχαιολογικός χώρος: «Λείψανα αρχαίας ακροπόλεως (Κύπαιρας) Ν. Δ. του οικισμού πάνω σε λόφο υψόμετρου 846 μ. γνωστού ως «Παλιοκαΐτσα» (1154/4.3.1964, ΦΕΚ 91/Β΄ της 19.3.1964)».

Δυστυχώς και αυτός ο χώρος αν και αποτελεί μέρος με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική σημασία δεν έχει τύχει της ανάλογης προσοχής ώστε να αναδειχθεί σε οργανωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο.

Comments are closed.

Close Search Window