Στη Τοπική Κοινότητα Ξυνιαδας βρίσκεται και η εκκλησία της Κοίμησεως της Θεοτόκου. Γιορτάζει την 3η Μαΐου (Αγίας Μαύρας) και κτίστηκε περί τα τέλη του 17ου αι (πιθ. 1777). Στις σπανιότατες αγιογραφίες της, από την εποχή της κτίσης του Ναού, απεικονίζονται οι αρχαίοι σοφοί της Ελλάδας (Σόλων κλπ) ως Άγιοι της  Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Comments are closed.

Close Search Window