Η Δημοτική Βρύση στο Δομοκό, με την αριθ. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/219/8918 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ.136/τ.Β’/1-3-1995), έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται  που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με το ν.1469/1950. Η απλότητα της κατασκευής της, η διαμόρφωση των υλικών και η διάθεση διακόσμησής της συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο. Επίσης αποτελέι σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής και είναι σημαντική για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.

Comments are closed.

Close Search Window