ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΕ

 1. Μπακοστέργιος Δημήτριος του Γεωργίου, της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών, με στοιχεία επικοινωνίας:   (τηλ. 2232 0 23381, e-mail: d.mpakostergios@domokos.gr).

 2. Σμπιλίρη Δήμητρα του Βασιλείου, της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2232 0 23381, e-mail: d.sbiliri@domokos.gr).

3. Μανόπουλος Γεώργιος του Νικολάου, της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου ΠΕ-1 Οικονομικού, ως μέλος της ανωτέρω επιτροπής, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2232 3 50504, e-mail: g.manopoulos@domokos.gr)

 4. Παπαποστόλου Ευαγγελία του Ιωάννη, της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου ΠΕ-1 Οικονομικού με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2232 0 22385, e-mail: e.papapostolou@domokos.gr)

 5. Ζιάκα Βαρβάρα του Αθανασίου, της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου ΠΕ-1 Οικονομικού, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2232 3 50503, e-mail: b.ziaka@domokos.gr)

 6. Γεωργούση Γεωργία του Δημητρίου, της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου ΠΕ-1 Διοικητικού-Οικονομικού με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2232 3 50503, e-mail: g.georgousi@domokos.gr)

7. Πάνου Ευγενία του Αθανασίου, της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου ΠΕ-1 Διοικητικού-Οικονομικού με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2232 3 50200, e-mail: info@domokos.gr)

 8. Γκουτσιοκώστα Μαρία – Μαρίνα του Παύλου, της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου ΠΕ-1 Διοικητικού-Οικονομικού με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2232 3 50200, e-mail: info@domokos.gr)

Comments are closed.

Close Search Window