ΑΙΤΗΣΗ

                 ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………..

ΟΝΟΜΑ:……………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………….

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:………………

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:………

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ………………….

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. ………………..….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ………………..….

 

Τον     Δήμο Δομοκού

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε βεβαίωση – άδεια παραγωγού  λαϊκών αγορών.

Επισυνάπτω τα  νόμιμα  δικαιολογητικά για  τα  κτήματα  μου,  που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα………………………………….

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΙΛΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ H ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Δομοκός ,   –    –   201

Ο  αιτών

Comments are closed.

Close Search Window