Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2014-2019

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την απόφαση 82/2015 ‘Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ετών 2014-2019, βάσει της αριθ. 6/2015 απόφασης-εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής’. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019