Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 27 30 90,7H - 3,4H 19,79GB - 750,71MB 1,17GB - 87,38MB
Τελευταίες 24 ώρες 79 264 328,1H - 4,2H 63,66GB - 825,19MB 3,86GB - 98,48MB
Χθες 95 294 410,4H - 4,3H 66,41GB - 715,84MB 4,23GB - 89,75MB
Τελευταίες 7 μέρες 217 1719 2.333,6H - 10,8H 383,13GB - 1.807,96MB 25,03GB - 232,34MB
Τρέχων μήνας 194 1213 1.678,5H - 8,7H 278,62GB - 1.470,63MB 17,61GB - 182,81MB
Τελευταίες 30 μέρες 519 8093 11.175,4H - 21,5H 1.861,96GB - 3.673,68MB 123,08GB - 477,63MB
Τελευταίες 90 μέρες 1221 30384 40.844,6H - 33,5H 6,34TB - 5,31GB 0,42TB - 0,69GB

updated data on 05/12/2021 18:27:54
Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 26 27 42,4H - 1,6H 5,95GB - 234,52MB 0,51GB - 39,33MB
Τελευταίες 24 ώρες 103 301 286,5H - 2,8H 35,85GB - 356,38MB 3,03GB - 59,21MB
Χθες 102 324 437,3H - 4,3H 48,53GB - 487,23MB 3,76GB - 74,27MB
Τελευταίες 7 μέρες 198 1932 2.392,0H - 12,1H 293,71GB - 1.518,99MB 23,39GB - 237,93MB
Τρέχων μήνας 184 1366 1.669,7H - 9,1H 202,21GB - 1.125,32MB 15,95GB - 174,61MB
Τελευταίες 30 μέρες 402 8901 11.080,3H - 27,6H 1.396,69GB - 3.557,74MB 108,92GB - 545,70MB
Τελευταίες 90 μέρες 782 26466 33.301,1H - 42,6H 4,12TB - 5,39GB 0,32TB - 0,82GB

updated data on 05/12/2021 18:27:55
Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 20 20 68,5H - 3,4H 9,65GB - 494,19MB 0,60GB - 60,72MB
Τελευταίες 24 ώρες 55 145 217,4H - 4,0H 23,81GB - 443,30MB 1,87GB - 68,62MB
Χθες 57 132 202,3H - 3,5H 24,33GB - 437,12MB 2,07GB - 73,02MB
Τελευταίες 7 μέρες 140 1102 2.214,8H - 15,8H 213,17GB - 1.559,16MB 17,10GB - 245,93MB
Τρέχων μήνας 120 755 1.508,7H - 12,6H 148,26GB - 1.265,15MB 12,33GB - 206,99MB
Τελευταίες 30 μέρες 338 4829 9.935,6H - 29,4H 978,42GB - 2.964,20MB 75,28GB - 448,54MB
Τελευταίες 90 μέρες 706 14598 28.752,6H - 40,7H 2,70TB - 3,91GB 0,21TB - 0,61GB

updated data on 05/12/2021 18:27:57

Comments are closed.

Close Search Window