Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 9 9 6,3H - 0,7H 1,01GB - 115,44MB 0,04GB - 8,09MB
Τελευταίες 24 ώρες 162 489 601,6H - 3,7H 61,59GB - 389,29MB 5,41GB - 67,32MB
Χθες 161 491 620,7H - 3,9H 65,84GB - 418,75MB 5,45GB - 68,17MB
Τελευταίες 7 μέρες 430 3668 3.940,8H - 9,2H 443,62GB - 1.056,43MB 34,62GB - 162,16MB
Τρέχων μήνας 694 9623 10.532,1H - 15,2H 1.237,66GB - 1.826,18MB 93,79GB - 272,18MB
Τελευταίες 30 μέρες 868 14232 15.562,0H - 17,9H 1.876,83GB - 2.214,14MB 141,21GB - 327,64MB
Τελευταίες 90 μέρες 1451 40371 44.103,2H - 30,4H 5,27TB - 3,72GB 0,40TB - 0,55GB

updated data on 20/06/2021 4:57:07
Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 9 9 52,7H - 5,9H 1,36GB - 154,60MB 0,08GB - 17,15MB
Τελευταίες 24 ώρες 136 350 399,3H - 2,9H 42,41GB - 319,34MB 3,73GB - 55,27MB
Χθες 134 352 396,6H - 3,0H 42,11GB - 321,81MB 3,70GB - 55,66MB
Τελευταίες 7 μέρες 293 2572 2.766,1H - 9,4H 299,72GB - 1.047,48MB 23,71GB - 162,98MB
Τρέχων μήνας 407 6529 6.966,0H - 17,1H 760,77GB - 1.914,08MB 61,68GB - 305,24MB
Τελευταίες 30 μέρες 503 10115 10.696,8H - 21,3H 1.151,59GB - 2.344,38MB 93,78GB - 375,49MB
Τελευταίες 90 μέρες 851 31627 32.658,9H - 38,4H 3,45TB - 4,15GB 0,29TB - 0,69GB

updated data on 20/06/2021 4:57:09
Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 10 10 13,3H - 1,3H 1,56GB - 159,90MB 0,08GB - 16,49MB
Τελευταίες 24 ώρες 79 172 272,7H - 3,5H 22,73GB - 294,64MB 1,64GB - 41,93MB
Χθες 73 166 265,3H - 3,6H 20,28GB - 284,49MB 1,52GB - 42,04MB
Τελευταίες 7 μέρες 251 1874 2.808,0H - 11,2H 284,06GB - 1.158,88MB 20,76GB - 166,54MB
Τρέχων μήνας 422 5506 8.200,4H - 19,4H 823,98GB - 1.999,41MB 60,63GB - 289,34MB
Τελευταίες 30 μέρες 554 8262 12.205,8H - 22,0H 1.172,30GB - 2.166,85MB 90,96GB - 330,67MB
Τελευταίες 90 μέρες 898 23071 34.699,9H - 38,6H 3,16TB - 3,60GB 0,25TB - 0,55GB

updated data on 20/06/2021 4:57:11

Comments are closed.

Close Search Window