Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 21 22 54,2H - 2,6H 14,32GB - 698,43MB 1,49GB - 143,07MB
Τελευταίες 24 ώρες 88 218 272,8H - 3,1H 51,97GB - 604,74MB 3,86GB - 88,45MB
Χθες 92 222 359,6H - 3,9H 66,46GB - 739,69MB 5,49GB - 120,13MB
Τελευταίες 7 μέρες 244 1596 2.657,1H - 10,9H 537,45GB - 2.255,55MB 47,43GB - 391,49MB
Τρέχων μήνας 495 6350 10.807,5H - 21,8H 2.138,81GB - 4.424,53MB 183,46GB - 746,44MB
Τελευταίες 30 μέρες 510 6579 11.240,5H - 22,0H 2.210,76GB - 4.438,86MB 190,08GB - 750,61MB
Τελευταίες 90 μέρες 982 17588 29.664,9H - 30,2H 5,58TB - 5,82GB 0,49TB - 1,01GB

updated data on 29/02/2024 16:39:25
Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 14 14 46,2H - 3,3H 8,23GB - 602,31MB 0,65GB - 93,77MB
Τελευταίες 24 ώρες 63 150 180,5H - 2,9H 28,90GB - 469,79MB 1,88GB - 60,24MB
Χθες 64 186 226,7H - 3,5H 40,12GB - 641,96MB 2,19GB - 68,90MB
Τελευταίες 7 μέρες 123 1115 1.602,2H - 13,0H 248,87GB - 2.071,90MB 15,50GB - 253,76MB
Τρέχων μήνας 243 4274 6.238,8H - 25,7H 930,70GB - 3.921,95MB 59,65GB - 494,38MB
Τελευταίες 30 μέρες 249 4438 6.453,6H - 25,9H 966,18GB - 3.973,36MB 61,98GB - 501,31MB
Τελευταίες 90 μέρες 492 11542 16.835,4H - 34,2H 2,45TB - 5,10GB 0,16TB - 0,65GB

updated data on 29/02/2024 16:39:26
Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 3 3 15,1H - 5,0H 0,66GB - 225,74MB 0,05GB - 31,22MB
Τελευταίες 24 ώρες 15 30 76,0H - 5,1H 7,01GB - 478,36MB 0,39GB - 51,76MB
Χθες 6 6 22,8H - 3,8H 1,03GB - 175,18MB 0,06GB - 19,81MB
Τελευταίες 7 μέρες 45 158 513,0H - 11,4H 40,40GB - 919,38MB 4,48GB - 200,34MB
Τρέχων μήνας 118 1267 2.880,3H - 24,4H 270,79GB - 2.349,88MB 22,75GB - 388,28MB
Τελευταίες 30 μέρες 120 1317 2.973,3H - 24,8H 278,25GB - 2.374,41MB 24,56GB - 412,16MB
Τελευταίες 90 μέρες 250 4014 8.928,3H - 35,7H 0,83TB - 3,39GB 0,08TB - 0,63GB

updated data on 29/02/2024 16:39:27

Comments are closed.

Close Search Window