Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 31 34 124,2H - 4,0H 19,76GB - 652,58MB 1,50GB - 97,40MB
Τελευταίες 24 ώρες 157 403 518,9H - 3,3H 75,79GB - 494,33MB 5,45GB - 69,90MB
Χθες 142 392 552,5H - 3,9H 74,25GB - 535,46MB 5,89GB - 83,54MB
Τελευταίες 7 μέρες 340 2333 3.490,2H - 10,3H 456,05GB - 1.373,50MB 36,82GB - 218,13MB
Τρέχων μήνας 193 711 939,6H - 4,9H 133,35GB - 707,52MB 10,15GB - 105,95MB
Τελευταίες 30 μέρες 726 9435 14.412,7H - 19,9H 1.781,51GB - 2.512,76MB 147,76GB - 409,89MB
Τελευταίες 90 μέρες 1962 40305 56.729,7H - 28,9H 6,62TB - 3,45GB 0,55TB - 0,57GB

updated data on 02/10/2022 17:15:35
Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 29 29 70,9H - 2,4H 9,56GB - 337,62MB 0,85GB - 59,28MB
Τελευταίες 24 ώρες 92 264 340,2H - 3,7H 47,15GB - 524,85MB 3,51GB - 76,76MB
Χθες 102 233 386,2H - 3,8H 46,79GB - 469,73MB 3,14GB - 61,99MB
Τελευταίες 7 μέρες 190 1499 2.294,1H - 12,1H 287,35GB - 1.548,69MB 21,15GB - 224,20MB
Τρέχων μήνας 119 452 644,4H - 5,4H 85,02GB - 731,56MB 5,97GB - 101,07MB
Τελευταίες 30 μέρες 434 6434 9.557,6H - 22,0H 1.227,77GB - 2.896,86MB 92,24GB - 428,02MB
Τελευταίες 90 μέρες 1055 26665 37.262,8H - 35,3H 4,63TB - 4,49GB 0,34TB - 0,66GB

updated data on 02/10/2022 17:15:37
Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 14 14 50,0H - 3,6H 1,24GB - 90,85MB 0,09GB - 13,47MB
Τελευταίες 24 ώρες 48 127 185,4H - 3,9H 14,07GB - 300,19MB 1,02GB - 42,93MB
Χθες 48 124 241,6H - 5,0H 16,79GB - 358,16MB 1,54GB - 64,70MB
Τελευταίες 7 μέρες 129 733 1.245,7H - 9,7H 92,98GB - 738,05MB 8,75GB - 136,59MB
Τρέχων μήνας 60 217 365,3H - 6,1H 26,50GB - 452,25MB 2,25GB - 75,60MB
Τελευταίες 30 μέρες 310 3307 6.314,2H - 20,4H 421,39GB - 1.391,96MB 39,63GB - 257,48MB
Τελευταίες 90 μέρες 831 11906 22.113,5H - 26,6H 1,42TB - 1,75GB 0,13TB - 0,32GB

updated data on 02/10/2022 17:15:38

Comments are closed.

Close Search Window