Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ
Περίοδος ΑναφοράςΜοναδικοί ΧρήστεςΣυνδέσεις ΧρηστώνΔιάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα1820140,5H - 7,8H16,72GB - 951,42MB1,60GB - 179,39MB
Τελευταίες 24 ώρες157410614,2H - 3,9H115,10GB - 750,74MB10,33GB - 132,49MB
Χθες155401603,0H - 3,9H109,06GB - 720,50MB10,27GB - 133,49MB
Τελευταίες 7 μέρες36325333.758,6H - 10,4H663,31GB - 1.871,16MB59,26GB - 328,79MB
Τρέχων μήνας660737011.490,7H - 17,4H2.005,50GB - 3.111,57MB167,57GB - 511,33MB
Τελευταίες 30 μέρες7351029716.197,6H - 22,0H2.758,14GB - 3.842,63MB238,20GB - 652,70MB
Τελευταίες 90 μέρες13812818044.121,6H - 31,9H7,29TB - 5,41GB0,63TB - 0,92GB

updated data on 22/06/2024 1:04:29
Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Περίοδος ΑναφοράςΜοναδικοί ΧρήστεςΣυνδέσεις ΧρηστώνΔιάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα6634,5H - 5,8H2,33GB - 396,99MB0,24GB - 79,09MB
Τελευταίες 24 ώρες66160206,5H - 3,1H24,01GB - 372,51MB2,44GB - 74,40MB
Χθες61152208,4H - 3,4H22,84GB - 383,38MB2,40GB - 79,29MB
Τελευταίες 7 μέρες16412301.644,7H - 10,0H215,72GB - 1.346,92MB17,37GB - 213,33MB
Τρέχων μήνας28238165.148,8H - 18,3H664,88GB - 2.414,31MB50,69GB - 362,04MB
Τελευταίες 30 μέρες33853247.309,7H - 21,6H930,35GB - 2.818,58MB70,78GB - 421,73MB
Τελευταίες 90 μέρες6551453620.267,2H - 30,9H2,49TB - 3,89GB0,19TB - 0,59GB

updated data on 22/06/2024 1:04:30
Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Περίοδος ΑναφοράςΜοναδικοί ΧρήστεςΣυνδέσεις ΧρηστώνΔιάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα5556,5H - 11,3H2,37GB - 484,95MB0,19GB - 77,29MB
Τελευταίες 24 ώρες245078,8H - 3,3H8,84GB - 377,23MB1,27GB - 106,21MB
Χθες234777,5H - 3,4H8,81GB - 392,03MB1,26GB - 110,62MB
Τελευταίες 7 μέρες50299761,5H - 15,2H69,26GB - 1.418,51MB6,49GB - 261,48MB
Τρέχων μήνας11910112.557,6H - 21,5H226,54GB - 1.949,41MB19,53GB - 330,47MB
Τελευταίες 30 μέρες14414193.670,5H - 25,5H344,03GB - 2.446,45MB29,43GB - 411,55MB
Τελευταίες 90 μέρες268409710.960,5H - 40,9H0,97TB - 3,72GB0,08TB - 0,62GB

updated data on 22/06/2024 1:04:31

Comments are closed.

Close Search Window