Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 23 25 68,8H - 3,0H 7,82GB - 348,05MB 0,71GB - 61,96MB
Τελευταίες 24 ώρες 166 421 431,5H - 2,6H 54,08GB - 333,60MB 4,33GB - 52,51MB
Χθες 158 415 531,2H - 3,4H 63,43GB - 411,09MB 4,64GB - 59,21MB
Τελευταίες 7 μέρες 395 2934 3.129,3H - 7,9H 371,92GB - 964,15MB 29,41GB - 149,98MB
Τρέχων μήνας 688 8664 9.375,3H - 13,6H 1.175,89GB - 1.750,16MB 88,90GB - 260,23MB
Τελευταίες 30 μέρες 1016 15788 16.725,8H - 16,5H 2.043,98GB - 2.060,07MB 154,78GB - 306,82MB
Τελευταίες 90 μέρες 2212 56304 59.051,6H - 26,7H 6,92TB - 3,20GB 0,53TB - 0,48GB

updated data on 19/09/2021 18:16:25
Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 26 26 59,4H - 2,3H 6,95GB - 273,69MB 0,48GB - 37,11MB
Τελευταίες 24 ώρες 129 418 414,9H - 3,2H 54,41GB - 431,91MB 4,18GB - 65,25MB
Χθες 131 391 462,1H - 3,5H 60,44GB - 472,47MB 4,75GB - 73,05MB
Τελευταίες 7 μέρες 242 2041 2.399,2H - 9,9H 297,22GB - 1.257,65MB 24,11GB - 200,63MB
Τρέχων μήνας 415 5918 6.774,9H - 16,3H 812,02GB - 2.003,65MB 65,23GB - 316,54MB
Τελευταίες 30 μέρες 623 11012 12.453,8H - 20,0H 1.449,60GB - 2.382,66MB 114,31GB - 369,52MB
Τελευταίες 90 μέρες 1293 39012 43.742,7H - 33,8H 4,92TB - 3,89GB 0,38TB - 0,59GB

updated data on 19/09/2021 18:16:27
Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 19 19 223,8H - 11,8H 19,57GB - 1.054,95MB 1,72GB - 182,85MB
Τελευταίες 24 ώρες 58 139 157,7H - 2,7H 14,69GB - 259,39MB 1,33GB - 46,16MB
Χθες 75 170 383,0H - 5,1H 32,30GB - 441,01MB 2,53GB - 67,91MB
Τελευταίες 7 μέρες 177 988 1.924,5H - 10,9H 160,97GB - 931,26MB 13,77GB - 156,69MB
Τρέχων μήνας 305 3016 5.253,8H - 17,2H 434,08GB - 1.457,36MB 36,23GB - 239,26MB
Τελευταίες 30 μέρες 481 5079 9.126,7H - 19,0H 744,40GB - 1.584,76MB 61,60GB - 257,92MB
Τελευταίες 90 μέρες 1202 21068 34.355,8H - 28,6H 2,77TB - 2,36GB 0,23TB - 0,38GB

updated data on 19/09/2021 18:16:29

Comments are closed.

Close Search Window