Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 11 14 75,5H - 6,9H 4,08GB - 379,85MB 0,26GB - 48,18MB
Τελευταίες 24 ώρες 109 332 371,5H - 3,4H 43,39GB - 407,65MB 4,59GB - 84,76MB
Χθες 110 330 370,3H - 3,4H 42,77GB - 398,16MB 4,51GB - 82,66MB
Τελευταίες 7 μέρες 301 2524 3.144,3H - 10,4H 386,12GB - 1.313,58MB 38,10GB - 254,91MB
Τρέχων μήνας 570 8122 10.161,4H - 17,8H 1.213,69GB - 2.180,38MB 125,19GB - 442,33MB
Τελευταίες 30 μέρες 700 10518 13.106,1H - 18,7H 1.550,55GB - 2.268,23MB 162,26GB - 466,84MB
Τελευταίες 90 μέρες 1206 29471 36.992,2H - 30,7H 4,26TB - 3,61GB 0,45TB - 0,75GB

updated data on 24/05/2022 22:45:14
Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 9 9 51,5H - 5,7H 3,57GB - 405,72MB 0,26GB - 58,58MB
Τελευταίες 24 ώρες 82 203 255,9H - 3,1H 29,61GB - 369,73MB 2,20GB - 54,13MB
Χθες 82 205 263,8H - 3,2H 30,21GB - 377,28MB 2,46GB - 60,30MB
Τελευταίες 7 μέρες 199 1622 2.057,5H - 10,3H 242,12GB - 1.245,86MB 20,31GB - 205,55MB
Τρέχων μήνας 348 5358 6.658,9H - 19,1H 750,88GB - 2.209,48MB 64,08GB - 370,88MB
Τελευταίες 30 μέρες 427 6730 8.232,6H - 19,3H 920,38GB - 2.207,18MB 78,82GB - 371,76MB
Τελευταίες 90 μέρες 762 21706 26.371,1H - 34,6H 2,86TB - 3,84GB 0,24TB - 0,63GB

updated data on 24/05/2022 22:45:16
Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 4 4 26,4H - 6,6H 0,71GB - 182,71MB 0,06GB - 30,79MB
Τελευταίες 24 ώρες 73 135 158,7H - 2,2H 13,46GB - 188,78MB 0,95GB - 26,13MB
Χθες 72 137 158,3H - 2,2H 13,47GB - 191,60MB 0,94GB - 26,23MB
Τελευταίες 7 μέρες 200 1287 1.563,5H - 7,8H 146,78GB - 751,50MB 11,32GB - 114,00MB
Τρέχων μήνας 352 4072 6.118,5H - 17,4H 507,28GB - 1.475,71MB 39,67GB - 226,95MB
Τελευταίες 30 μέρες 413 5004 7.745,0H - 18,8H 626,22GB - 1.552,66MB 49,34GB - 240,58MB
Τελευταίες 90 μέρες 704 14609 24.484,4H - 34,8H 1,81TB - 2,63GB 0,15TB - 0,42GB

updated data on 24/05/2022 22:45:18

Comments are closed.

Close Search Window