Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Οικονομική Επιτροπή)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 45655/4-5-2016

Πέμ, 03/08/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 45655/4-5-2016
Ημ/νια: 03/08/2017 09:53:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΜΥΩ9Α-Ε6Λ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΥΠΑΙΤIΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πέμ, 03/08/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΥΠΑΙΤIΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 03/08/2017 09:45:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ3ΩΩ9Α-ΑΘΥ

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τετ, 02/08/2017 - 18:00
Θέμα: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ημ/νια: 02/08/2017 12:09:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΓΞΥΩ9Α-ΑΡΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Τετ, 02/08/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 02/08/2017 08:53:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ0ΒΩ9Α-ΓΨ8

Έγκριση τεχνικής έκθεσης, προϋπολογισμού, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση Δημοτικών Χώρων Τ.Κ. Αγραπιδιάς"

Δευ, 31/07/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, προϋπολογισμού, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση Δημοτικών Χώρων Τ.Κ. Αγραπιδιάς"
Ημ/νια: 31/07/2017 09:45:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΥ4Ω9Α-ΞΔΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ 48/ΒΔ 17/5-15/6/1959

Παρ, 28/07/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ 48/ΒΔ 17/5-15/6/1959
Ημ/νια: 28/07/2017 12:37:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 63ΧΙΩ9Α-ΧΡΙ

Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την αγωγή υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ του Δήμου Δομοκού

Πέμ, 27/07/2017 - 18:00
Θέμα: Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την αγωγή υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ του Δήμου Δομοκού
Ημ/νια: 27/07/2017 09:17:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Φ4Ω9Α-ΕΘ4

Έγκριση και εισήγηση στο Δ.Σ. Δήμου Δομοκού της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Τρί, 25/07/2017 - 18:00
Θέμα: Έγκριση και εισήγηση στο Δ.Σ. Δήμου Δομοκού της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Ημ/νια: 25/07/2017 12:16:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ6ΝΩ9Α-8ΦΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΔΟΜΟΚΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΕΥΘΜΙΑΣ)

Παρ, 07/07/2017 - 18:01
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΔΟΜΟΚΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΕΥΘΜΙΑΣ)
Ημ/νια: 07/07/2017 10:18:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΗΝΩ9Α-ΨΔ2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ )

Παρ, 07/07/2017 - 18:01
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ )
Ημ/νια: 07/07/2017 10:05:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ72Ω9Α-5ΤΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)

Παρ, 07/07/2017 - 18:01
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
Ημ/νια: 07/07/2017 09:56:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΑΘΩ9Α-4ΥΖ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΨΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Παρ, 07/07/2017 - 18:01
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΨΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Ημ/νια: 07/07/2017 09:21:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΛΙΩ9Α-ΠΓ8

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 3 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΞΥΝΙΑΔΑΣ (ΑΠΌ ΟΙΚΙΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΡΟΪΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ)

Παρ, 07/07/2017 - 18:01
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 3 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΞΥΝΙΑΔΑΣ (ΑΠΌ ΟΙΚΙΕΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΡΟΪΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ)
Ημ/νια: 07/07/2017 09:08:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΕ2Ω9Α-ΨΤΧ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ (ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ κ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ )

Παρ, 07/07/2017 - 18:01
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ (ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ κ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ )
Ημ/νια: 07/07/2017 08:58:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΗΛΩ9Α-7ΝΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 4 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 4 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 4 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 4 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ
Ημ/νια: 06/07/2017 14:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΔΡΩ9Α-ΑΨΖ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1363 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1363 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 06/07/2017 14:13:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΣ9Ω9Α-ΩΤΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2732 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2732 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 06/07/2017 14:07:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ33ΖΩ9Α-ΠΨ8

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 06/07/2017 13:31:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 60ΜΓΩ9Α-ΕΚΧ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤIΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BIOKA ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΧΥΤΑ "

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤIΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BIOKA ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΧΥΤΑ "
Ημ/νια: 06/07/2017 12:47:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Α1ΓΩ9Α-716

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤIΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ"

Παρ, 07/07/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤIΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ"
Ημ/νια: 06/07/2017 12:29:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΔΑΩ9Α-ΙΘΚ

Σελίδες