Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Οικονομική Επιτροπή)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δευ, 22/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2017 14:56:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Μ9ΑΩ9Α-ΛΣΘ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΞΥΝΙΑΔΑΣ

Δευ, 22/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Ημ/νια: 22/05/2017 14:25:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Ν0ΑΩ9Α-0Β8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤIΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ"

Δευ, 22/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤIΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ"
Ημ/νια: 22/05/2017 14:09:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ1ΣΩ9Α-ΣΞ9

EΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

Δευ, 22/05/2017 - 18:00
Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 22/05/2017 10:34:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ6ΨΩ9Α-Π6Σ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ- ΧΥΤΑ"

Παρ, 19/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ- ΧΥΤΑ"
Ημ/νια: 19/05/2017 13:03:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΡΤΩ9Α-5ΣΧ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΕΠ Νο 33, ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ

Πέμ, 18/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΕΠ Νο 33, ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
Ημ/νια: 18/05/2017 15:06:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 942ΗΩ9Α-2ΗΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΛΑΜΑ

Πέμ, 18/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΛΑΜΑ
Ημ/νια: 18/05/2017 12:14:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ488Ω9Α-ΕΥΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ 1305 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ FIAT IVECO

Πέμ, 18/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΚΗΙ 1305 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ FIAT IVECO
Ημ/νια: 18/05/2017 11:51:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν4ΠΩ9Α-Φ57

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ - ΧΥΤΑ"

Τρί, 09/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ - ΧΥΤΑ"
Ημ/νια: 09/05/2017 12:00:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΒ3Ω9Α-Λ1Ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ»ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τετ, 03/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ»ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ημ/νια: 03/05/2017 13:37:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΑΠΩ9Α-ΨΔΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ"

Τετ, 03/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ"
Ημ/νια: 03/05/2017 12:56:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Τ4ΧΩ9Α-1Ε6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118
Ημ/νια: 27/04/2017 14:10:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΣ6Ω9Α-9Ρ0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 400,00€ ΣΤΗ ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΣΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Πέμ, 27/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 400,00€ ΣΤΗ ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΣΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/04/2017 11:25:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΟΨΩ9Α-Σ4Ι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.168,520 ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Τετ, 26/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.168,520 ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Ημ/νια: 26/04/2017 15:34:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΚΞΩ9Α-ΓΩΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 1535,70€ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2015

Τετ, 26/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 1535,70€ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2015
Ημ/νια: 26/04/2017 14:57:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ2ΣΩ9Α-495

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΠΕΤΣΑ ΝΙΚ)

Τρί, 25/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΠΕΤΣΑ ΝΙΚ)
Ημ/νια: 25/04/2017 13:19:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΓΧΦΩ9Α-19Χ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΚΟΥΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

Τρί, 25/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΚΟΥΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
Ημ/νια: 25/04/2017 12:30:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΔ0Ω9Α-ΩΑ1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ZIAKA BAΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΟ ΟΤ 57 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)

Τρί, 25/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ZIAKA BAΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΟ ΟΤ 57 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)
Ημ/νια: 25/04/2017 09:46:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ94Ω9Α-5ΟΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΞΑΡΧΑ ΝΙΚ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΡΚΑΣ FIAT STRADA

Δευ, 24/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΞΑΡΧΑ ΝΙΚ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΡΚΑΣ FIAT STRADA
Ημ/νια: 24/04/2017 15:26:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ8ΧΩ9Α-1ΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ...

Πέμ, 13/04/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Κωδικός CPV: 68.000,00 ΕΥΡΩ 50312000-5, 50312300-8, 72267000-4, 72253200-5, 72315000-6, 72310000-1, 72311100-9 Κ.Α. 10.6266.0006, 10.6266.0008, 10.6266.0011, 10.6266.0013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΧΡΗΣΗ: 2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος ΔΟΜΟΚΟΥ, Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α/2016), περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τον Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4250/2014 και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του N.4013/2011, (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την παράγραφο Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 7. Του άρθρου 64 παρ. 2 του Ν.4172/2013 8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010, (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα διαύγεια)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 10. Την υπ’ αριθ. 19/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 11. Το με αρ. Πρωτ. ……/….-…-2017 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Δομοκού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: …………………. 12. Την με αρ. πρωτ. ………………/……..-……….-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: …………………………….. 13. Την με αριθ. 04/2017 (ΑΔΑ: ……………………… ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 68.000,00€, σε βάρος των Κ.Α. 10.6266.0006, 10.6266.0008, 10.6266.0011, 10.6266.0013 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2017 14. Την με αριθ. ……/2017 (ΑΔΑ: ……………………… ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 19/2017 μελέτη και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού και επιλέχθηκε το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας/υπηρεσίας. 15. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» έτους 2017, προϋπολογισμού δαπάνης 68.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: Άρθρο 1ο Αντικείμενο – Προϋπολογισμός έργου O διαγωνισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου, για το έτος 2017, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 19/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Η δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στα 68.000,00 ευρώ εκ των οποίων τα 54.838,71 ευρώ είναι για την υπηρεσία και 13.161,29 ευρώ είναι για τον Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, βαρύνοντας τον κωδικό αριθμό Κ.Α. 10.6266.0006, 10.6266.0008, 10.6266.0011, 10.6266.0013. Κωδικοί CPV: 50312000-5, 50312300-8, 72267000-4, 72253200-5, 72315000-6, 72310000-1, 72311100-9 Άρθρο 2ο Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού – Τρόπος λήψης εγγράφων Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ, (Πλ.Δημοκρατίας, Δομοκός), την 05η του μηνός Μαίου ημέρα Παρασκευή, του έτους 2017, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα διαγωνισμών, που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου. Η ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:00π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 09:30π.μ. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τη διακήρυξη από τις υπηρεσίες του Δήμου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Δομοκού, στον διαδικτυακό τόπο: www.domokos.gr Οι παραλήπτες της διακήρυξης πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (επιστολή, fax, e-mail) σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Δήμος Δομοκού να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ, (Πλ. Μουσών 1, Δομοκός, ΤΚ 35010), Τηλ.Επικοινωνίας: 2232022385, ΦΑΞ: 2232023012, e-mail: g.liagkas@domokos.gr από τους υπαλλήλους του Δήμου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της Διακήρυξης. Άρθρο 3ο Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε ένωση ή σε κοινοπραξία, που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης υλικού και λογισμικού και διαθέτουν την αντίστοιχη εμπειρία. Υποψήφιοι και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στην περίπτωση που στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινές συμπράξεις. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων της μελέτης. 3.1 Υπεργολαβία Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει υπεργολάβους. Άρθρο 4ο Αποκλεισμός Υποψηφίων 1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016, ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 )». Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του. 4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συμβάσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιαδήποτε ένωση οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. Άρθρο 5ο Κριτήρια επιλογής 5.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης υλικού και λογισμικού και διαθέτουν την αντίστοιχη εμπειρία. Ειδικότερα απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 5.2. Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα Για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας : 5.2.1. Η επαγγελματική ικανότητα στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση υλικού και εφαρμογών λογισμικού για ΟΤΑ α’ βαθμού, αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτοκόλλων παραλαβής ή βεβαιώσεων ή παραστατικών τιμολόγησης αντίστοιχων υπηρεσιών σε ΟΤΑ κατ' ελάχιστο, τριών (3) σχετικών έργων συνολικής συμβατικής αξίας ίσης με το 200% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2014, 2015, 2016). Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας : 5.2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον χρόνο επιτόπιας απόκρισης στην αντιμετώπιση βλαβών ο οποίος δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) λεπτών από την χρονική στιγμή αναγγελίας (τηλεφωνικά, fax, mail). 5.2.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του ΠΣ (επί ποινής ρήτρας που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της συμβατικής τιμής της παρασχεθείσας υπηρεσίας που δεν παρέχεται και μέχρι 20% του συνολικού τιμήματος) σύμφωνα με τον τύπο όπου Δ η διαθεσιμότητα, M οι εργάσιμες ημέρες του μήνα (μεταβάλλεται ανάλογα με τον μήνα, με ετήσιο όρο 22 ημέρες/μήνα), Ω είναι οι κανονικές ώρες κάλυψης και Α οι ώρες εκτός λειτουργίας. Θα πρέπει να ισχύει για κάθε μήνα Δ ≥ 99%. 5.2.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει την ομάδα έργου που θα επιφορτιστεί με την υλοποίηση του έργου και η οποία θα στελεχώνεται με : 1. Ένα (1) Υπεύθυνο Έργου με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς αντικειμένου με τη διακήρυξη, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου, σε συναφές αντικείμενο, με αυτό της διακήρυξης από την οποία να προκύπτει η ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης συναφούς αντικειμένου έργων. 2. Τουλάχιστον τέσσερα (4) Μέλη Ομάδας Έργου, τα οποία να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα συντήρησης κι επισκευής υλικού και λογισμικού. Σε περίπτωση που προταθεί Ομάδα Έργου με λιγότερα των τεσσάρων μελών, τότε διαμορφώνεται ανάλογα και η βαθμολογία. Η παρατιθέμενη κατά τα ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται και να τεκμηριώνεται κατά τρόπο σαφή, διακριτό και επαληθεύσιμο. Ο υποψήφιος ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει Ομάδα Έργου με περισσότερα των τεσσάρων μέλη, εφόσον κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί την υλοποίηση του έργου. Η Ομάδα Έργου θα συνοδεύεται από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους. 5.3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 5.3.1. Όσον αφορά στην διασφάλιση της ποιότητας απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, παραπέμποντας σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Ειδικότερα, απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO, συγκεκριμένα ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου. Άρθρο 6ο Περιεχόμενο προσφορών Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ γ. ο τίτλος της σύμβασης, δ. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα - αποστολέα. Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: (α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας. (β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία (άρθρου 8 της παρούσας). (γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία (άρθρου 9 της παρούσας). Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5/101961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α' 188/1984). Επίσης ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Παροχή διευκρινήσεων Αιτήματα παροχής πρόσθετων πληροφοριών – διευκρινίσεων μπορούν να υποβάλλονται εγκαίρως. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Άρθρο 7ο Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (όπως ορίζεται στο Άρθρο 14) 2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016: (α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, (β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016, (άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης). Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. Οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού και των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. Στη συνέχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί Παράρτημα της διακήρυξης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή προκειμένου να το συμπληρώσουν οι οικονομικοί φορείς και να το υποβάλλουν σε έντυπη μορφή. Άρθρο 8ο Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Στον χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 19/2017 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την ειδική τεχνική ικανότητα του υποψηφίου που απαιτείται για το έργο. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: Α1) Κατανόηση αντικειμένου του Έργου Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει την σε βάθος κατανόησή του για το αντικείμενο, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Έργου, κατά τρόπο σαφή, ακριβή και τεκμηριωμένο. Α2) Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει, με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο, την προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις του έργου. Α3) Ποιότητα, καταλληλότητα, διαχείρισης του έργου Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει, με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο, ένα Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας του Έργου καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις του έργου. Β1) HelpDesk (διαδικασίες συντήρησης, υπηρεσίες υποστήριξης) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει: • την αναλυτική περιγραφή του Help Desk • την πρόταση του υποψηφίου για τις διαδικασίες συντήρησης και τεκμηρίωσης • την πρόταση του υποψηφίου για τις υπηρεσίες υποστήριξης • την πρόταση του υποψήφιου για τις υπηρεσίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων • την πρόταση του υποψήφιου για την μεταφορά στοιχείων από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Β2) - Καταλληλόλητα των προσόντων και της εμπειρίας των στελεχών της Ομάδας Έργου στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση του Έργου Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Τεχνική Προσφορά κατάλογο της Ομάδας Έργου και τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. Άρθρο 9ο Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Στον χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμημένο τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου, που ανέρχεται στο ποσό των εξηνταοχτώ χιλιάδων ευρώ (68.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. Ειδικότερα : • Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. • Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και η συνολική δαπάνη και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί ο Δήμος. • Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. • Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. • Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. • Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. • Αποκλείεται αναπροσαρμογή της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. • Οι προσφορές πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες • Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 10ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά. Οι προσφορές μπορεί είτε: α) να κατατίθενται ή β) να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, (Δ/νση Πλ. Μουσών 1, Δομοκός, ΤΚ 35010) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή της διεξαγωγής του διαγωνισμού, γ) να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 09:30 π.μ., την ημέρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, που καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της παρούσης, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/22016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που αφορούν στο σύνολο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών. Άρθρο 11ο Αντίγραφα Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013). Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση – apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 5. Οι εγγυήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται στο πρωτότυπο. 6. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 7. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου απαιτούνται, πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός των τελευταίων δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται  από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή  όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.  δεν απαιτείται για τις υπεύθυνες δηλώσεις θεώρηση. Άρθρο 12ο Εχεμύθεια Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Άρθρο 13ο Χρόνος ισχύος των προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα/ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους θα δεχτούν να παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Άρθρο 14ο Εγγυήσεις Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το E.T.A.A. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 1. Εγγύηση συμμετοχής. Για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού της Μελέτης, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ίση με το ποσό των χιλίων ενενήντα επτά ευρώ (1.097,00 €). Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (210) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών. Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο προσφέρων, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Άρθρο 15ο Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση προσφορών Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει κατ’ αρχήν στην διαπίστωση της έγκαιρης υποβολής των προσφορών και προχωρά στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. Κατ’ αρχήν αριθμεί κατά αύξουσα σειρά τον κυρίως φάκελο του κάθε υποψηφίου αναδόχου, σύμφωνα με τον χρόνο κατάθεσής του, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου που έχει λάβει, πλην των φακέλων-προσφορών που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα. Η αποσφράγιση των εμπρόθεσμα κατατεθέντων φακέλων-προσφορών διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η αρμόδια επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την παραπάνω επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. β) Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 19/2017 μελέτης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 16 της παρούσας διακήρυξης. γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά τα προηγούμενα στάδια α΄ και β΄ και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την ανακοίνωση της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, το οποίο κατατάσσει τις υποβληθείσες προσφορές σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 16 της παρούσας διακήρυξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. Άρθρο 16ο Κριτήρια και διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών Κριτήριο κατακύρωσης του έργου είναι η συμφερότερη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου. Η τεχνική προσφορά βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας 80% και η οικονομική προσφορά με συντελεστή 20%. Κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών οργανώνονται σε δύο ομάδες, με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας και παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου, σε συνολικό άθροισμα 100. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % A. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 60% Α.1 Κατανόηση του αντικειμένου του Έργου 25% Α.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 25% Α.3 Ποιότητα, καταλληλότητα, υποψήφιου αναδόχου 10% Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 40% Β.1 HelpDesk (διαδικασίες συντήρησης, υπηρεσίες υποστήριξης) 10% Β.2 - Καταλληλόλητα των προσόντων και της εμπειρίας των στελεχών της Ομάδας Έργου στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση του Έργου, συναθροιζόμενο ως ακολούθως: - Υπεύθυνος έργου 10% - 1Ο Μέλος Ομάδας έργου 3% - 2Ο Μέλος Ομάδας έργου 3% - 3Ο Μέλος Ομάδας έργου 3% - 4Ο Μέλος Ομάδας έργου 3% 22% Β.3 Χρόνος αποκατάστασης από την αναγγελία βλάβης 8% ΣΥΝΟΛΟ 100% Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών Η επιτροπή θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 100, κάθε ένα από τα επιμέρους κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο, στρογγυλοποιούμενος σε δύο δεκαδικά ψηφία. Το άθροισμα των επί μέρους βαθμολογιών των κριτηρίων στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα (δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 100) και αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ). Ειδικά για το κριτήριο Β2 και για την εμπειρία του Υπεύθυνου Έργου για κάθε πλήρες έτος εμπειρίας, πέραν των πέντε ετών, έως τα δεκαπέντε, υπολογίζεται 1 μονάδα. Μέγιστο όριο μονάδων 10. Ειδικά για το κριτήριο Β2 και για την εμπειρία των μελών της Ομάδας Έργου για κάθε πλήρες έτος εμπειρίας, έως τα πέντε, υπολογίζεται 1 μονάδα. Μέγιστο όριο μονάδων 5. Ειδικά για το κριτήριο Β3 για κάθε λεπτό που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος για το χρόνο αποκατάστασης βαθμολογείται με 2,5 βαθμούς, με μέγιστο τους 100 βαθμούς για χρόνο ίσο με 20 λεπτά. Για την τελική αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς προσδιορίζεται ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ), ο οποίος αποτελεί το πηλίκο του Απόλυτου Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) που έλαβε, δια του καλύτερου όλων των αντίστοιχων βαθμών, στρογγυλοποιημένου σε δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιασμένου επί 100 και υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο: ΤΒΤΠ = (ΑΒΤΠ / ΑΒΤΠmax) X 100 όπου ΑΒΤΠmax είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. Ο ΤΒΤΠ θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 ( η τεχνική προσφορά με τον υψηλότερο ΑΒΤΠ θα έχει ΤΒΤΠ ίσον με 100). Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (ΤΒΟΠ), ο οποίος αποτελεί το πηλίκο της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς μεταξύ όλων, δια της οικονομικής προσφοράς του, στρογγυλοποιημένου σε δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιασμένου επί 100 και υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο: ΤΒΟΠ = (μικρότερη κατατεθείσα οικονομική προσφορά / οικονομική προσφορά βαθμολογούμενου) Χ 100. όπου ως οικονομική προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, έναντι του οποίου προτίθεται ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να εκτελέσει το σύνολο του έργου που περιγράφει στην τεχνική προσφορά του. Ο ΤΒΟΠ θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 ( η οικονομική προσφορά με τον χαμηλότερο ΤΒΟΠ θα έχει ΤΒΟΠ ίσον με 100). Τελική αξιολόγηση των προσφορών Για την τελική αξιολόγηση των προσφορών, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ), ο οποίος αποτελεί το άθροισμα της ΤΒΤΠ και ΤΒΟΠ του κάθε υποψηφίου αναδόχου, βαθμολογημένων με συντελεστή βαρύτητας 80% και 20% αντίστοιχα και υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο: ΤΒΣΠ = (ΤΒΤΠ Χ 0,80) + (ΤΒΟΠ Χ 0,20) Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ). Για τις περιπτώσεις ισοδύναμων προσφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 90, ν.4412/2016. Άρθρο 17ο Διευκρινίσεις Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του N.4250/2014 (Α'74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. Άρθρο 18ο Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω (σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, (άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016), καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης, (άρθρου 75 του Ν. 4412/2016). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο πρωτόκολλο του Δήμου. Από το πρωτόκολλο, ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή. Στο σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η φράση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» με κεφαλαία γράμματα, β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ γ. ο τίτλος της σύμβασης, δ. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ε. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. Β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής: 1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). (Βλέπε και άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας διακήρυξης). Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: - οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), - οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), - ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), - σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφα των αναφερόμενων σε αυτό καταδικαστικών αποφάσεων. 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: - αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα - αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, - σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, - σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα τα προσκομίσουν οι εξής: Φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Νομικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 5. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της χώρας εγκατάστασής τους, όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το συγκεκριμένο είδος της υπηρεσίας θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. Συγκεκριμένα, υποβάλουν συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. 7. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα: - Το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. - Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης και στοιχεία έχουν τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Επί πλέον υποβάλλουν: 1. Πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τοις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας 2. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων, με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και στο οποίο, επίσης, ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας και αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). 8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, στην οποία: α. Αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. β. Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ. Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή δ. Δηλώνεται ο χρόνος επιτόπιας απόκρισης κατά την αντιμετώπιση των βλαβών και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) λεπτών της ώρας. ε. Δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του υποψήφιου ανάδοχου σε διαγωνισμούς Δη-μοσίου ή Ο.Τ.Α. στ. Δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.2472/1997 περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. ζ. Δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του ΠΣ (επί ποινής ρήτρας) για κάθε μήνα Δ ≥ 99%. 9. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, ISO 14001:2004 ή άλλα ισοδύναμα 10. Πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις ή παραστατικά τιμολόγησης αντίστοιχων υπηρεσιών σε ΟΤΑ α’ βαθμού που να αποδεικνύουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση μηχανογραφικού υλικού και λογισμικού κατ' ελάχιστο, τριών (3) σχετικών έργων συνολικής συμβατικής αξίας ίσης με το 200% της προσυπολογιζόμενης δαπάνης κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2014, 2015, 2016). 11. Κατάλογος ομάδας έργου: Προσκόμιση καταλόγου με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου, ο οποίος θα συνοδεύεται από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου. Συγκεκριμένα, οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν Ομάδα Έργου, που απαρτίζεται από μέλη με επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία ως εξής: 1. Ένα (1) Υπεύθυνο Έργου με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς αντικειμένου με τη διακήρυξη, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου, σε συναφές αντικείμενο, με αυτό της διακήρυξης από την οποία να προκύπτει η ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης συναφούς αντικειμένου έργων. 2. Τουλάχιστον τέσσερα (4) Μέλη Ομάδας Έργου, τα οποία να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα συντήρησης κι επισκευής υλικού και λογισμικού. Σε περίπτωση που προταθεί Ομάδα Έργου με λιγότερα των τεσσάρων μελών, τότε διαμορφώνεται ανάλογα και η βαθμολογία. Η παρατειθέμενη κατά τα ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται και να τεκμηριώνεται κατά τρόπο σαφή, διακριτό και επαληθεύσιμο. Ο υποψήφιος ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει Ομάδα Έργου με περισσότερα των τεσσάρων μέλη, εφόσον κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί την υλοποίηση του έργου. Η Ομάδα Έργου θα συνοδεύεται από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους. Επιπλέον, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε δικαιολογητικά, πιστο-ποιητικά, έγγραφα ή πληροφορίες απαιτούνται κατά την κρίση του, για την υπογραφή της Σύμ¬βασης. Οι ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν όλα τα παραπά¬νω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. Γ. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης), ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην οικονομική επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Άρθρο 19ο Κατακύρωση Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον : α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων και β) κοινοποιηθεί στον προσωρινό ανάδοχο, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων ή κατόπιν εξέταση αυτών, στην περίπτωση που υποβάλλονται. Εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, και έχει την μεγαλύτερη τελική βαθμολογία. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σύμφωνα με το άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, να αποφασίσει, τη ματαίωση της διαδικασίας, την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016), εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις. Άρθρο 20ο Οψιγενείς Μεταβολές Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 18 της παρούσας διακήρυξης, και κατά την σύναψη της σύμβασης. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 18 της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 21ο Ενστάσεις - Διοικητικές προσφυγές Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως: α. κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης και λοιπές εκτελεστές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής). Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. β. κατά της διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 218 και 220 του Ν.4412/16 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να διαβιβαστούν αρμοδίως. Άρθρο 22ο Σύμβαση Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: - Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. - Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. - Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. - Το είδος και την ποσότητα των προμηθευόμενων ειδών. - Την συμφωνηθείσα τιμή και το καταβληθέν χρηματικό ποσό για την προμήθεια. - Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των ειδών. - Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου. - Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. - Τον τρόπο παραλαβής. - Τον τρόπο πληρωμής. - Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. - Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. - Τη διάρκεια της σύμβασης - Τις προβλεπόμενες ρήτρες. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α. οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους. β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, σε έγγραφο του Δήμου και θα υπογράφει από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Άρθρο 23ο Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την περ.49 του άρθρου 22, Ν.4441/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος (άρθρο 219 του Ν. 4412/2016). Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Άρθρο 24ο Απόρριψη παραδοτέου-Αντικατάσταση Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Άρθρο 25ο Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής: α. εφόσον δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε με ειδική πρόσκληση β. αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την ανωτέρω περίπτωση β, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α. η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση β. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης, επιβάλλεται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. Άρθρο 26ο Διάρκεια του έργου Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2017. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 27ο Τρόπος πληρωμής- Κρατήσεις Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξηνταοχτώ χιλιάδων ευρώ (68.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Καθώς οι παραδόσεις των υπηρεσιών θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών. Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Το χρηματικό ένταλμα θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, το τιμολόγιο και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, του τμήματος που αφορά η πληρωμή, που θα εκδίδει η αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν, με βάση τις κείμενες διατάξεις, κατά την ημερομηνία πληρωμής του, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 28ο Ανωτέρα βία Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 29ο Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: • Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων ή • Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή • Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν.3712/2008 ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου Άρθρο 30ο Δημοσίευση Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, (www.diavgeia.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/10, (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”». Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ενώ η πλήρης διακήρυξη θα καταχωρηθεί, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του Ν.4013/11 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.domokos.gr Άρθρο 31ο Διατάξεις-συμβατικά στοιχεία Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16, οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 1. η διακήρυξη του διαγωνισμού 2. H 19/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 4. Η συγγραφή υποχρεώσεων 5. Η προσφορά του αναδόχου Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθ. ..……/…..-…….-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
Ημ/νια: 13/04/2017 13:03:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ1ΚΩ9Α-5ΔΧ

Σελίδες