Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Οικονομική Επιτροπή)

EΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΟ ΟΤ 57 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)

Παρ, 24/03/2017 - 18:00
Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΟ ΟΤ 57 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)
Ημ/νια: 24/03/2017 11:12:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ0ΤΩ9Α-2Β6

EΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ, ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

Παρ, 24/03/2017 - 18:00
Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ, ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
Ημ/νια: 24/03/2017 10:51:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω66ΛΩ9Α-ΧΝΓ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πέμ, 23/03/2017 - 18:01
Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 23/03/2017 09:00:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΔΡΩ9Α-75Ν

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΙΑΜΕΤΗΣ Η. & ΣΙΑ ΕΕ"

Παρ, 17/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΙΑΜΕΤΗΣ Η. & ΣΙΑ ΕΕ"
Ημ/νια: 17/03/2017 12:07:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΔΤΩ9Α-ΤΦΜ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ».

Παρ, 17/03/2017 - 18:00
Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ».
Ημ/νια: 17/03/2017 10:16:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6019Ω9Α-ΕΨΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ 2017"

Τετ, 15/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ 2017"
Ημ/νια: 14/03/2017 12:18:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ69ΜΩ9Α-9ΞΔ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ.

Παρ, 10/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ.
Ημ/νια: 09/03/2017 14:09:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΘΜΩ9Α-ΥΩ9

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

Τετ, 08/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ
Ημ/νια: 07/03/2017 13:01:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 72ΜΕΩ9Α-ΙΞΨ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 147/2016 ΑΠΟΦ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΓΡΟΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΑΡΔΑΛΗ

Τρί, 07/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 147/2016 ΑΠΟΦ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΓΡΟΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΑΡΔΑΛΗ
Ημ/νια: 06/03/2017 08:19:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΩΤΩ9Α-Ξ0Ζ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ COSMOTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΓΟΛΙΝΕΣ".

Παρ, 03/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ COSMOTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΓΟΛΙΝΕΣ".
Ημ/νια: 02/03/2017 08:22:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΦΙΩ9Α-ΙΤ4

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέμ, 02/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2017 13:35:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ1ΣΩ9Α-Ο2Ι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 82,07€ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Πέμ, 02/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 82,07€ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 01/03/2017 12:45:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΤ2Ω9Α-Υ1Φ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΑΓΉΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1667, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ κας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓ.

Τετ, 01/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΑΓΉΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1667, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ κας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓ.
Ημ/νια: 28/02/2017 11:53:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω051Ω9Α-Α92

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΑΓΉΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1666, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ Ν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ κ. ΞΑΡΧΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τετ, 01/03/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΑΓΉΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1666, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ Ν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ κ. ΞΑΡΧΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ημ/νια: 28/02/2017 10:30:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΗΦΩ9Α-ΓΛΘ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α, Β & Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016

Σάβ, 25/02/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α, Β & Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016
Ημ/νια: 24/02/2017 14:49:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΙΣΩ9Α-ΘΗ4

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Σάβ, 25/02/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 24/02/2017 11:42:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ7ΒΩ9Α-3ΛΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΠΕΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Τρί, 21/02/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΠΕΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Ημ/νια: 20/02/2017 09:03:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΙΠΩ9Α-Φ57

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

Παρ, 17/02/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ (ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
Ημ/νια: 17/02/2017 14:45:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 78ΡΦΩ9Α-Σ9Ι

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΟ ΟΤ 57, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ι.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)

Παρ, 17/02/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΦΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΟ ΟΤ 57, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ι.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)
Ημ/νια: 17/02/2017 14:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 64Ξ9Ω9Α-4ΜΘ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

Παρ, 17/02/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 17/02/2017 14:13:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΟΘΩ9Α-Π2Β

Σελίδες