Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Οικονομική Επιτροπή)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1363 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1363 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 23/06/2017 10:21:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Τ8Ω9Α-Υ2Π

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2732 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ

Σάβ, 24/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2732 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 23/06/2017 09:55:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ6ΚΩ9Α-8ΥΞ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Πέμ, 22/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ, ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Ημ/νια: 21/06/2017 14:15:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΠΥΩ9Α-ΣΤ3

ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΕΠ ΥΠ ΑΡΙΘ. 623, ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Πέμ, 22/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΕΠ ΥΠ ΑΡΙΘ. 623, ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ημ/νια: 21/06/2017 13:22:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω65ΜΩ9Α-Ω14

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΧΥΤΑ»

Πέμ, 22/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΧΥΤΑ»
Ημ/νια: 21/06/2017 12:20:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠΜΚΩ9Α-0ΗΤ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τετ, 21/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ημ/νια: 20/06/2017 10:04:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 711ΠΩ9Α-ΗΔΧ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2017

Τρί, 20/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 19/06/2017 13:30:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΗ0Ω9Α-ΒΤΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τρί, 20/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ημ/νια: 19/06/2017 13:15:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 78ΥΕΩ9Α-ΑΦ0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΑΠ. ΑΠΌ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ)

Τρί, 20/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΑΠ. ΑΠΌ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ 1 ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ 1 ΦΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ)
Ημ/νια: 19/06/2017 09:40:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΩ2Ω9Α-ΖΘΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ "ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε." ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΥΤΟΥ

Σάβ, 17/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ "ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε." ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΥΤΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2017 09:58:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΜΣΧΩ9Α-Π9Α

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑTΆ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ "ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε." ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΥΤΟΥ

Σάβ, 17/06/2017 - 07:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑTΆ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ "ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε." ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΥΤΟΥ
Ημ/νια: 16/06/2017 09:36:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΤ0Ω9Α-Ε4Ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 10.6012 ΠΟΣΟΥ 5.747,20 ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Α. 00.6221, ΠΟΣΟΥ 18.151,41 €

Τετ, 07/06/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 10.6012 ΠΟΣΟΥ 5.747,20 ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Α. 00.6221, ΠΟΣΟΥ 18.151,41 €
Ημ/νια: 07/06/2017 10:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΥΣΩ9Α-ΝΤΒ

ΕΓΚΡΙΣΗ 7ης ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Τετ, 07/06/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 7ης ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 07/06/2017 09:35:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΟΑΩ9Α-37Μ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΙΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

Πέμ, 01/06/2017 - 18:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΙΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
Ημ/νια: 01/06/2017 14:51:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Ε0Ω9Α-ΜΤΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ 04/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΤΚ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ " ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Παρ, 26/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ 04/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΤΚ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ " ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ημ/νια: 26/05/2017 10:20:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΦ1Ω9Α-Ω42

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ 03/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΝΔΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ" ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τετ, 24/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ 03/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΝΔΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ" ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2017 14:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΟΒΩ9Α-Ο1Γ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Τρί, 23/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"
Ημ/νια: 23/05/2017 14:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΞΕΩ9Α-Υ84

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ"

Τρί, 23/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ"
Ημ/νια: 23/05/2017 10:19:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΣ8Ω9Α-0ΓΚ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δευ, 22/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 22/05/2017 14:56:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Μ9ΑΩ9Α-ΛΣΘ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΞΥΝΙΑΔΑΣ

Δευ, 22/05/2017 - 18:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Ημ/νια: 22/05/2017 14:25:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Ν0ΑΩ9Α-0Β8

Σελίδες